Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bogerskrnl/domains/bogerskruisland.nl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 757

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bogerskrnl/domains/bogerskruisland.nl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 757

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bogerskrnl/domains/bogerskruisland.nl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 758

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bogerskrnl/domains/bogerskruisland.nl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 758

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bogerskrnl/domains/bogerskruisland.nl/public_html/assets/extras/gravityforms/common.php on line 4172
RVO zaken - Bogers Kruisland Juridisch-Agrarisch Adviesbureau jQuery(function() { jQuery('a[href*="#"]:not([href="#"])').click(function() { if (location.pathname.replace(/^//,'') == this.pathname.replace(/^//,'') && location.hostname == this.hostname) { var target = $(this.hash); target = target.length ? target : jQuery('[name=' + this.hash.slice(1) +']'); if (target.length) { jQuery('html, body').animate({ scrollTop: jQuery(window.location.hash).offset().top-150 }, 1000); return false; } } });

Diensten

Z

Altijd bereikbaar

Persoonlijk

Snelle Service

Landinrichting, bestemmingsplannen en vergunningen

Landinrichting was voorheen beter bekend als ruilverkaveling. Er zijn diverse vormen waaronder de wettelijke (verplichte) verkaveling en een vrijwillige kavelruil. In alle gevallen wordt er met percelen geschoven en komt nadien een verrekening van de kosten. Dat zulks een grote impact heeft, is duidelijk. Wij gaan altijd ter plekke kijken en bereiden ons goed voor zodat wij tijdens een hoorzitting weten waarover wij praten. Bestemmingsplannen worden vaak eens in de tien jaren herzien. Het komt voor dat wijzigingen (negatieve) gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering, vaak zonder dat u het zelf in de gaten hebt. Door tijdig een zienswijze indienen, kunt u trachten het bestemmingsplan gewijzigd te krijgen. Ook begeleiden wij u bij het aanvragen van diverse vergunningen bij gemeente, provincie of waterschap.

Overige onroerendgoedzaken

Hierbij valt onder meer te denken aan begeleiding van aan- of verkoop van boerderijen of percelen grond, advies bij onteigening, bezwaar tegen een WOZ-aanslag, verdeling van een boedel tussen de erfgenamen, etc.

Schade bij producten, machines en wateroverlast

Iedereen heeft er wel een keer mee te maken gehad: een net gekochte machine die niet goed functioneert of werkzaamheden die niet goed zijn uitgevoerd.  Dit leidt als snel tot schade. Soms is de relatie tussen partijen al snel bekoeld en worden er dingen gezegd of geschreven die niet meer zijn terug te draaien. In zo een geval kunnen wij u van dienst zijn door meteen de kern van het probleem duidelijk te maken en dit aan de andere partij voor te leggen. In sommige gevallen moet er geprocedeerd worden, wij proberen echter in eerste instantie het probleem in goed overleg op te lossen. Hetzelfde kan gebeuren met de aflevering van een product met bijvoorbeeld een intern gebrek waarvan partijen niet op de hoogte waren. Ook hier is een juiste aanpak vanaf het eerste moment essentieel. Tenslotte is vrij actueel schade die landbouwers hebben geleden als gevolg van wateroverlast. Een aansprakelijkheidsstelling zal goed moeten worden onderbouwd met feiten en juridische argumenten. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Contracten en algemene voorwaarden

Naast pacht- en huurovereenkomsten maken wij ook deelteeltovereenkomsten, overeenkomsten van maatschap/vennootschap, pandaktes, managementovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, ZZP-contracten, koopovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, leningovereenkomsten, etc. Bij sommige overeenkomsten adviseren wij tevens algemene voorwaarden te maken. U kunt dan volstaan met een vrij overzichtelijk, kort contract en daarbij verwijzen naar algemene voorwaarden. Deze voorwaarden dienen wel voor het totstandkomen van de overeenkomst aan de andere partij te worden overgelegd, anders kan de rechter deze buiten toepassing verklaren.

Bedrijfsbegeleiding, -overdrachten en –herstructureringen

In de landbouw zijn bedrijfsoverdrachten vrij gecompliceerd. Wij kunnen u hierin deskundig adviseren. Hetzelfde geldt voor herstructureringen, bijvoorbeeld omzetten van eenmanszaak naar een maatschap of vof, of het omzetten van een maatschap naar een BV-structuur. Tevens begeleiden wij bedrijven in veel praktische dagelijkse zaken die gedurende het jaar voorbij komen. Dit zijn bedrijven die druk zijn met hun eigen werk en niet veel tijd hebben om daar nog veel andere zaken bij te doen of uit te zoeken. Dit kan betrekking hebben op juridische zaken, maar ook op economische of administratieve zaken.

VAMIL, MIA en EIA aanvragen

Bij investeringen is er soms sprake van een fiscaal voordeel op grond van Milieulijst of Energielijst. Dit betreft dan een willekeurige afschrijving en/of een extra investeringsaftrek. Wij kunnen voor u een melding indienen om van dit fiscaal voordeel gebruik te maken. Deze melding moet binnen drie maanden na het aangaan van de investering worden ingediend bij RVO.

Incasso

Hebt u een nota ontvangen waarmee u het niet eens bent? Maak tijdig schriftelijk bezwaar en geef aan waarom u het niet eens bent met de nota. Dit wordt echter vaak vergeten en te laat of mondeling gedaan. U staat dan al meteen 1-0 achter als het een rechtszaak wordt. Kunt u een nota niet betalen? Meld dit dan ook meteen bij de crediteur. Doet u dat niet, dan komen er al vrij snel herinneringen en worden er rente en kosten in rekening gebracht. Het kan natuurlijk ook zijn dat u zelf een nota hebt gestuurd die niet betaald wordt. In alle gevallen kunt u een beroep doen op ons kantoor en de ervaring is dat hoe eerder u ons inschakelt, des te meer wij (zonder rechterlijke tussenkomst) kunnen bereiken.

 

 

Neem contact op